Aktualności

Dominica II in Quadragesima

Zdjęcia zrobione 17 marca 2019 roku na Mszy świętej w kościele akademickim pw. św. Józefa w Tarnowie.