Aktualności

III Niedziela Wielkiego Postu 2010

Oculi mei semper ad Dóminum, quia ipse evéllet de láqueo pedes meos: réspice in me, et miserére mei, quóniam únicus et pauper sum ego.
Ad te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus meus, in te confído, non erubéscam, Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.

Uwaga!
Poniższe fotografie przedstawiają zamierzchłą przeszłość — początki sprawowania Mszy świętych trydenckich w Tarnowie. Kilka szczegółów odbiega od dzisiejszych standardów liturgicznych i nie wolno ich traktować jako punktu odniesienia do dzisiejszej Mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim. Zdjęcia zostały umieszczone jedynie w celach archiwalnych.