Aktualności

Imieniny pasterza naszej diecezji ks. biskupa Andrzeja Jeża

W dniu 14 maja 2019 r. świeccy przedstawiciele Tarnowskiego Środowiska Tradycji Łacińskiej wraz z naszym duszpasterzem ks. dr. Grzegorzem Baranem złożyli biskupowi Andrzejowi Jeżowi życzenia imieninowe i wręczyli skromny upominek. Podczas krótkiej rozmowy ksiądz biskup został zapewniony o naszej stałej modlitwie w jego intencji.

Boże, Pasterzu i Rządco wszystkich wiernych, wejrzyj łaskawie na swojego sługę Andrzeja, którego ustanowiłeś pasterzem Kościoła tarnowskiego, daj mu słowem i przykładem przyczyniać się do dobra ludu, któremu przewodzi, aby razem z nim doszedł do życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

— Modlitwa za biskupa —
fot. ks. Marian Kostrzewa, link do oryginału
fot. ks. Marian Kostrzewa, link do oryginału
fot. ks. Marian Kostrzewa, link do oryginału