Aktualności

XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha św.

Onego czasu, gdy Jezus mówił do tłumów, oto pewien przełożony synagogi przystąpił i pokłonił Mu się, mówiąc: «Panie, córka moja chwilę temu skonała, ale przyjdź, włóż na nią rękę Twoją, a żyć będzie». A wstawszy Jezus szedł za nim wraz uczniami swymi.
I oto niewiasta, która przez dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się kraju szaty Jego. Bo mówiła sobie w duszy: «Żebym się tylko dotknęła Jego szat, będę zdrowa». A Jezus, obróciwszy się i ujrzawszy ją rzekł: «Ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię». I uzdrowiona była niewiasta od onej godziny.
A gdy Jezus przyszedł do domu przełożonego i ujrzał fletnistów i  tłum zawodzący z żalu, mówił: «Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi». I wyśmiewano się z Niego. A gdy tłum wyrzucono, wszedł i ujął rękę jej, i powstała dziewczynka. I rozeszła się wieść o tym po całej okolicy.

Tyle słów Świętej Ewangelii przeznaczonej na dzień dzisiejszy.