Aktualności

Triduum Sacrum AD 2022

Przychylając się do złożonej prośby, kierując się dobrem wiernych przywiązanych do tradycyjnej liturgii, JE bp Andrzej Jeż wyraził zgodę na celebracje liturgii Triduum Paschalnego w formie obowiązującej przed reformą liturgiczną.
Jako miejsce celebracji został wskazany kościół pw. Matki Bożej Niezawodnej Nadziei na Jamnej.
 
Porządek celebracji:
* 14 kwietnia – Msza Wieczerzy Pańskiej o godzinie 20:00
* 15 kwietnia – Liturgia Męki Pańskiej o godzinie 19:00
* 16 kwietnia – Liturgia Wigilii Paschalnej o godzinie 23:00
 
Serdecznie zapraszamy do udziału.