Aktualności

Wigilia Uroczystości Bożego Narodzenia

Et Verbum Caro factum est et habitavit in nobis. Te słowa Ewangelii Janowej odczytywane na zakończenie każdej Mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim, streszczają prawdę, którą już dziś w nocy będziemy wyznawać w naszych kościołach. Koncentrując się wokół tej prawdy, zachęcam Was wszystkich do przeżywania liturgii Eucharystii w duchu tych słów. Słowo, które usłyszymy podczas czytania i na które z radością odpowiemy Deo gratias, to Słowo stanie się Ciałem na naszych oczach podczas konsekracji. Et vidimus gloriam eius, a widząc uwielbiajmy Tego, który dla nas staje się Ciałem i który pragnie zamieszkać z nami, w naszych sercach pod postacią Komunii świętej. W każdej Eucharystii uobecnia się właśnie ta prawda, którą zapisał św. Jan Ewangelista.
Życzę Wam wszystkim, Drodzy Przyjaciele, aby Chrystus narodził się w Was przynosząc do Waszych serc obfity pokój i radość. Przeżyjcie te święta na osobistym spotkaniu z Nim w liturgii, a nade wszystko w Komunii świętej. Niech z Waszego serca i ust popłynie radosny hymn uwielbienia Gloria in excelsis Deo.