Aktualności

Święto Obrzezania Pana

W ósmym dniu po narodzeniu chłopca, zgodnie z prawem Mojżesza, dokonywano obrzezania dziecka, które odtąd stawało się uczestnikiem Przymierza jakie Bóg zawarł z ludem wybranym. Jezus, mimo iż sam był Bogiem, poddał się zwyczajowi swojego ludu. Od najdawniejszych czasów liturgia dnia dzisiejszego z wdzięcznością wspomina także Świętą Bożą Rodzicielkę. Święto Obrzezania pojawiło się w szóstym wieku we Francji, w Rzymie pierwsze wzmianki o tym święcie pochodzą z dziewiątego wieku. Po reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II święto to zostało zastąpione przez Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (przeniesioną z 11 października). Wdzięczni Bogu za objawienie zbawienia w Chrystusie, głośmy Jego chwałę wraz z całą ziemią według słów psalmisty: Viderunt omnes fines terrae salutare Dei nostri: iubilate Deo, omnis terra.