Aktualności

Święto Objawienia Pańskiego

Chrystus przychodzi na świat jako Król królów (Introitus). Jako wierzący, spieszmy tak jak Trzej Mędrcy ze Wschodu prowadzeni przez gwiazdę do jaśniejącego chwałą Pana, na Jego powtórne przybycie (Oratio). Nowe Jeruzalem, Kościół, będzie światłem, podczas panowania ciemności: nadchodzący Król zrzuci ją jednakże z jej tronu. Poganie spieszą mu na spotkanie z darami, które chcą mu ofiarować (Lectio). Dołączmy się do nich i idźmy z darami do naszego Betlejem, do Kościoła, gdzie znajdziemy Marię i Dziecię (Evangelium). W ofierze składajmy przed Chrystusowym ołtarzem nasze dary złota, kadzidła i mirry, to jest naszą miłość, naszą pracę i nasze cierpienia (Offertorium). Oczami wiary spróbujmy dojrzeć podczas Komunii świętej gwiazdę naszego Króla, która będzie nas prowadziła do niebieskiego Betlejem, do wiecznego przebywania z Chrystusem (Communio).