Aktualności

Katedry świętego Piotra, Apostoła Rzymu

Być może już pod koniec IV wieku, na pewno zaś od połowy V wieku, świętowano w Rzymie 22 lutego święto przypominające to, że św. Piotr był biskupem, to znaczy zasiadał na katedrze. We Francji zaczęto w VI wieku obchodzić w dniu 18 stycznia święto upamiętniające otrzymanie przez Piotra kluczy Królestwa Niebieskiego. Także w VI wieku zaczęto obchodzić podwójnie święto Katedry św. Piotra: jedno w Rzymie, drugie w Antiochii, gdzie św. Piotr był najpierw. Papież Paweł IV przepisał oba święta w 1558 roku na dzień 18 stycznia dla Rzymu i 22 lutego dla Antiochii.
Reforma kalendarza liturgicznego zniosła podwójne święto, pozostawiając dzień 22 lutego na obchody święta Katedry św. Piotra Apostoła.
(Z racji drugiej niedzieli po Objawieniu, dziś nie obchodzimy tego święta.)