Aktualności

Zniesienie ekskomuniki z czterech biskupów FSSPX

Wczoraj watykańskie biuro prasowe ogłosiło Dekret Kongregacji Biskupów z dnia 21 stycznia 2009 roku o zniesieniu ekskomuniki z czterech biskupów należących do Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X (FSSPX), czyli tzw. lefebrystów.
Rozłam powstał po Soborze Watykańskim II. Biskup Marcel Lefebvre wyświęcił bez zgody papieża czterech nowych biskupów w tradycyjnym rycie rzymskim. W odpowiedzi na ten akt nieposłuszeństwa, Jan Paweł II ekskomunikował w 1988 roku Lefebvre’a i czterech nowowyświęconych biskupów. W ten sposób Bractwo znalazło się poza Kościołem katolickim. Biskup Lefebvre zmarł niepojednawszy się z Kościołem w roku 1991. Nowym przełożonym Bractwa został bp Bernard Fellay, który kierował w stronę Stolicy Apostolskiej prośby o zniesienie ekskomuniki. Na ostatnią prośbę z grudnia 2008 roku, papież Benedykt XVI odpowiedział pozytywnie, przez co lefebryści wrócili po 21 latach do Kościoła katolickiego, choć do pełnej jedności wciąż jeszcze daleka droga. Wyrazy dobrej woli i wzajemnego współdziałania w kwestii porozumienia co do spraw spornych pozwalają mieć nadzieję na rychłe osiągnięcie pełnej jedności.