Aktualności

I Niedziela Wielkiego Postu (Invocabit)

Dzisiejsza liturgia wprowadza nas w czterdziestodniowy okres pokuty i nawrócenia. Św. Paweł wzywa nas dzisiaj do trwania w pokorze i posłuszeństwu Bogu wobec wielu przeciwności jakich doświadczamy oczekując z nadzieją na powtórne przyjście Pana. O tym czasie oczekiwania na ostateczne pokonanie szatana, Apostoł mówi: Ecce, nunc tempus acceptabile, ecce, nunc dies salutis. Nie jesteśmy jednak osamotnieni w walce z pokusami, słabościami i grzechem. Naszą pomocą jest nasz Bóg i Zbawca – nasza ucieczka i twierdza. W Graduale i Traktusie usłyszymy słowa pociechy i wsparcia: Quoniam ipse liberavit me de laqueo venantium et a verbo aspero (…) Quoniam Angelis suis mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis. Ewangelia zaś opowiada o tym jak Jezus po czterdziestu dniach poszczenia na pustyni, zostaje poddany próbom kusiciela, którego trzykrotnie zwycięża. Pouczeni tym przykładem oddajmy pokłon wdzięczności i służmy z radością naszemu Bogu, który dla umocnienia naszych słabości pozostawił nam się w darze Eucharystii.