Aktualności

III Niedziela Wielkiego Postu (Oculi)

Byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu – usłyszymy w dzisiejszej liturgii Słowa (Epistola). Światłość i ciemność, prawda i błąd, świętość i grzech, Bóg i szatan – wciąż musimy wybierać i przez to zwracać nasze oczy ku Panu (Introitus). Powinniśmy z Chrystusem pokonywać siły złej mocy, to znaczy szatana (Evangelium). W darze ofiarnym składajmy na patenie wszystkie nasze decyzje i działania (Offertorium). Ołtarz, ze swoim skarbcem łask, powinien być ostoją dla naszej duszy i stopniem, po którym wstępujemy do domu Bożego w niebie (Communio).

Uwaga!
Poniższe fotografie przedstawiają zamierzchłą przeszłość — początki sprawowania Mszy świętych trydenckich w Tarnowie. Kilka szczegółów odbiega od dzisiejszych standardów liturgicznych i nie wolno ich traktować jako punktu odniesienia do dzisiejszej Mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim. Zdjęcia zostały umieszczone jedynie w celach archiwalnych.