Aktualności

II Niedziela Męki Pańskiej (Palmis)

Dzisiejsza liturgia składa się z dwóch części, które mają odmienną wymowę: z uroczystej procesji palmowej z poświęceniem palm oraz uroczystej Mszy św. W pierwszej części przyłączamy się do radosnych okrzyków mieszkańców Jeruzalem na widok nadjeżdżającego Jezusa – Mesjasza i Króla; w drugiej części popadamy w głęboki smutek z powodu cierpień Chrystusa, które będziemy wspominać w tym rozpoczynającym się tygodniu.
Czerwony kolor szat i paramentów liturgicznych wskazuje na tryumfującego Pana i Jego zbawczą ofiarę Krzyża. W dzisiejszej liturgii przewidziano dwa fragmenty z Ewangelii: pierwszy podczas obrzędu poświęcenia palm – opis wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, drugi podczas Mszy św. – opis Jego męki. W dniu dzisiejszym celebrans opuszcza modlitwy u stóp ołtarza oraz ostatnią Ewangelię.