Aktualności

Wielki Czwartek

Czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu kończy się dzisiaj wieczorem Mszą Wieczerzy Pańskiej. Jednocześnie rozpoczniemy Święte Triduum Paschalne, które potrwa aż do drugich nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.
Liturgia dnia dzisiejszego koncentruje się wokół tajemnicy ustanowienia Eucharystii. Chrystus antycypował Ofiarę Krzyża podczas Ostatniej Wieczerzy w Wieczerniku. Przypomina nam dziś o tym św. Paweł w liście do Koryntian. Apostoł napomina nas także, jaką postawą powinniśmy się odznaczać jako uczestnicy eucharystycznej Ofiary Chrystusa – braterską miłością. Przykład tej miłości – miłości służebnej – dał nam sam Jezus. On – Mistrz i Nauczyciel – umywa uczniom nogi tak jak sługa swojemu panu. Na pamiątkę tego wydarzenia, Kościół włączył obrzęd umywania nóg do liturgii Wielkiego Czwartku.
W dzisiejszej Mszy św. opuszcza się psalm Iudica me Deus, błogosławieństwo końcowe oraz Ostatnią Ewangelię. Bezpośrednio po modlitwie Placeat następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracyjnej. Następnie celebrans, diakon i subdiakon zdejmują w zakrystii białe szaty i zakładają fioletowe stuły, po czym wracają przed ołtarz by odmówić psalm 21 z jego antyfoną.