Aktualności

I Niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim

Trwając w radości paschalnej, gromadzimy się dziś wokół ołtarza, aby zwyciężać świat naszą wiarą pochodzącą od Boga a otrzymaną w sakramencie chrztu świętego. Św. Jan Apostoł przypomina: Quis est, qui vincit mundum, nisi qui credit, quoniam Iesus est Filius Dei? Jednak prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa nie jest łatwo przyjąć. Usłyszymy dziś w Ewangelii o św. Tomaszu – jednym z Apostołów – który nie uwierzył słowom Jezusa, lecz domagał się namacalnego dowodu na to, że On żyje.

Dziś wpatrując się w Świętą Hostię, którą kapłan podniesie podczas konsekracji, z żywą wiarą powtórzmy w naszych sercach za św. Tomaszem: Dominus meus et Deus meus.

Uwaga!
Poniższe fotografie przedstawiają zamierzchłą przeszłość — początki sprawowania Mszy świętych trydenckich w Tarnowie. Kilka szczegółów odbiega od dzisiejszych standardów liturgicznych i nie wolno ich traktować jako punktu odniesienia do dzisiejszej Mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim. Zdjęcia zostały umieszczone jedynie w celach archiwalnych.