Aktualności

Święto św. Józefa, Robotnika i Oblubieńca NMP

Kościół stawia dziś przed nami wzór pracy, pokory i posłuszeństwa Bogu w osobie św. Józefa – zwykłego cieśli z Galilei. W liście do Kolosan usłyszymy słowa: Quodcumque facitis, ex animo operamini sicut Domino, et non hominibus, scientes quod a Domino accipietis retributionem hereditatis. Domino Christo servite (Col 3, 23-24). Służyć Bogu nie oznacza tylko wielkich, heroicznych czynów. Służyć Bogu to przede wszystkim wierność codziennym obowiązkom i kierowanie się w życiu miłością wynikającą z Jego przykazań. Tak postępując możemy liczyć na Boże wsparcie we wszystkich naszych pracach i trudach, gdy prosić Go będziemy słowami psalmu: Et opus manuum nastrarum secunda nobis, et opus manuum nostrarum secunda (Ps 89, 17b).