Aktualności

V Niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim

Przez chrzest święty Pan uwolnił swój lud (Introitus) . Podstawą dbałości o prawdziwie Bożego ducha w nas, do której zobowiązuje nas chrzest święty, jest nadzieja życia wiecznego (Epistola). Chrystus idzie do Ojca, aby błagać u Niego za nami. Jako wierzący w Chrystusa możemy, w Jego imię, w Jego mocy i przez Niego, skutecznie prosić Ojca (Evangelium). Czyńmy to przede wszystkim w Kościele podczas Ofiary Mszy świętej – Ofiary Chrystusa.