Aktualności

Święto Najświętszego Ciała Chrystusa

Dziś w liturgii przypada szczególny dzień – święto Eucharystii. Dziękujmy Bogu za dar Najświętszej Ofiary: Ona jest dla nas życiodajną pszenicą i duchową słodyczą wprost od samego Chrystusa (Introitus), wspomnieniem Jego cierpień i miłości do nas (Oratio). W to święto Najświętszej Eucharystii głośmy śmierć Chrystusa, która to jest nieustannie ponawiana w każdej Mszy św. (Epistola). Ona jest bowiem w pierwszym rzędzie Ofiarą a nie tylko ucztą czy zgromadzeniem wiernych jak to zwykło się od pewnego czasu orzekać. Eucharystia jest dla nas pokarmem i napojem życia nadprzyrodzonego, jest błogosławieństwem (Graduale, Evangelium). Ona jest także symbolem jedności i pokoju (Secreta), oraz znakiem zjednoczenia z wiecznym Bogiem (Postcommunio). Trwając w radości z naszym Panem, który przychodzi do nas w każdej Eucharystii – prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie – wychwalajmy Go za ten niepojęty dar: Lauda, Sion, Salvatorem. Lauda ducem et pastorem. In hymnis et canticis(Sequentia).