Aktualności

Święto świętych Apostołów Piotra i Pawła

Znaczenia dzisiejszego święta nie można wyrazić lepiej niż uczynił to Kościół w wyjątkowo pięknych słowach: Dziś Szymon Piotr wziął drzewo krzyża, alleluja! Dziś ten, który nosi klucze Królestwa Niebieskiego przyszedł do radości Chrystusa! Dziś Apostoł Paweł, światło na okręgu ziemskim, skłonił głowę na Imię Chrystusa i otrzymał koronę męczeństwa, alleluja! (antyfona do hymnu Magnificat z drugich nieszporów; tłum. z niemieckiego).
Święto obu Apostołów jest obchodzone tego samego dnia, ponieważ obaj, po tym jak przez swoją obecność i naukę uczynili świętym Rzym, tam również ich mozolne dzieło apostołowania zostało uwieńczone śmiercią męczeńską: Piotr został ukrzyżowany, na swoją prośbę, głową na dół, zaś Paweł został ścięty mieczem.
Książę Apostołów, którego Pan wybrał na swojego zastępcę na ziemi, skała, na której wzniósł swój Kościół, założył kilka wspólnot którym przewodził, ale tylko jedna – Rzym, została naznaczona jego krwią, tylko jedna strzeże jego grobu.
Już w najstarszym rzymskim kalendarzu świąt z roku 354 pojawia się dzień 29 czerwca jako święto świętych Apostołów Piotra i Pawła. Jest to bowiem dzień, w którym ich święte ciała, podczas prześladowań za Waleriana (258), zostały na pewien czas przeniesione z ich miejsc spoczynku do katakumb św. Sebastiana. Później zachowano ten dzień jako ich wspólne święto.