Aktualności

VII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Poprzez przyjęcie chrztu świętego radujemy się głośno z przebudzenia do nowego życia z Chrystusem – Panem i Królem. W nastroju radości (Introitus), złóżmy Bogu dziękczynienie za to, że staliśmy się sługami Bożymi uwolnionymi z przepaści grzechu (Epistola). Przez chrzest święty stajemy w Jego obecności będąc światłem (Graduale). Nasze bycie z Chrystusem sprawdza się na co dzień w naszym życiu, to jest w wypełnianiu woli Boga (Evangelium). My, ochrzczeni, ofiarujemy Bogu doskonałą Ofiarę – Chrystusa, a w Nim także nas samych (Secreta). W tej uczcie ofiarnej doświadczamy tego, jak Bóg pochyla się nad nami i wyrywa nas z grzechów (Communio).

Wczorajszy wykład Ks. prof. Bolesława Margańskiego zakończył cykl wykładów z liturgii w ramach przygotowania wiernych do rozumnego uczestniczenia we Mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim. Począwszy od marca co miesiąc (poza czerwcem) mieliśmy okazję pogłębić naszą wiedzę liturgiczną. Wśród poruszanych tematów znalazły się takie jak: sposób uczestniczenia wiernych we Mszy św., postawy i gesty w liturgii, szaty i paramenty liturgiczne, symbolika ognia, wody, kadzidła, kolory używane w liturgii i inne. Odbyła się także projekcja filmu instruktażowego na temat celebracji Mszy Wszechczasów. Ubogaceni tymi treściami, dziękujemy najpierw Bogu za możliwość uczestniczenia w tego typu spotkaniach. Dziękujemy także naszemu prelegentowi i celebransowi zarazem, Ks. prof. Bolesławowi Margańskiemu – wykładowcy liturgiki w Seminarium Duchownym – za przygotowanie i wygłoszenie referatów, autentyczną postawę radości wypływającą z życia liturgią, a także wychodzenie naprzeciw potrzebom wiernych poprzez wyczerpujące odpowiedzi na pytania i dobieranie tematów wykładów zgodnie z zainteresowaniem słuchaczy. Za cały ten trud składamy Ks. Profesorowi serdeczne Bóg zapłać.