Aktualności

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Święto Wniebowzięcia jest największym i bodaj najstarszym świętem Matki Boskiej. Fakt Wniebowzięcia jest największym tryumfem Maryi i ukoronowaniem wszystkich Jej przywilejów. Maryja – pisze papież Pius XII w bulli Munificentissimus z 1950 roku – dzięki osobliwszemu przywilejowi Niepokalanego swego poczęcia zwyciężyła grzech i dlatego nie była podległą owemu prawu pozostawania w stanie rozkładu grobowego i nie miała powinności wyczekiwania na odkupienie swego ciała aż do końca czasów. Towarzyszka Boga-Człowieka w dziele Odkupienia, zasiada razem z Nim w chwale, którą ma po Zmartwychwstaniu. Matka Najświętsza została wywyższona również i dla naszego pożytku, abyśmy za Jej wstawiennictwem już tu na ziemi sercem przebywali w niebie, a po śmierci mogli brać udział w Jej chwale.
Dzisiaj poświęca się w kościele zioła i kłosy zboża. Zwyczaj ten wiąże się z wypadającym w tym czasie końcem żniw.