Aktualności

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Maryja jest jaśniejącą Jutrzenką na niebie zbawienia i łaski. Z Jej łona wyszło Słońce sprawiedliwości – Jezus Chrystus. Maryja sama nie jest Słońcem, lecz od Niego pochodzi; od Niego otrzymała całą światłość, całe panowanie, całe piękno. Ona jest najwierniejszym, najdoskonalej stworzonym zwierciadłem Boga. Ponieważ była wyznaczona do tego, by zostać Matką Boga, była od urodzenia najświętsza ze wszystkich stworzeń. Spośród wszystkich świętych tylko św. Jan Chrzciciel odbiera, tak jak Maryja, chwałę od Kościoła w dniu swoich ziemskich narodzin. Dzisiejsze święto było obchodzone w Rzymie już w VII wieku.