Aktualności

Święto Świętego Michała Archanioła

Święty Michał jest pierwszym spośród wojska niebieskiego; jako przywódca dobrych aniołów przetrwał walkę przeciwko Lucyferowi. Był zawezwany do opieki nad narodem wybranym (Dn 10, 13 i 12, 1); czczony również przez lud boży Nowego Przymierza jako pan wojska anielskiego. Święty Kościół wzywa go imiennie w walce z nieprzyjaciółmi Chrystusa; on jest przywódcą i wzorem walki duchowej w zmaganiach chrześcijan z Szatanem – jego opiece zawierzają swoje rozdarte dusze. Imię Anioła oznacza: Któż jest jak Bóg? Święto to powinno zagrzewać nas do czynienia bożych rzeczy, szczególnie do odważnej służby Bogu przeciw mocom zła.
Czczenie świętego Michała Archanioła jest w Kościele prastarym zwyczajem. Już cesarz Konstantyn Wielki wybudował na przedgórzu Hestii kościół ku jego czci.
Dzisiejsze święto było pierwotnie wspomnieniem dnia poświęcenia kościoła św. Michała Archanioła przy Via Salaria w Rzymie.
W introicie i graduale łączymy się ze świętymi aniołami w oddawaniu chwały Bogu. Kolekta przywołuje nam na myśl wszystkich świętych aniołów. Aniołem, o którym jest mowa w lekcji z Apokalipsy św. Jana, może być właśnie święty Michał. Ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii brzmi: Aniołowie w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie (Mt 18, 10b). Aniołem z kadzielnicą w ręku obok ołtarza, o którym wspomina offertorium, jest wspominany święty Archanioł.