Aktualności

Święto świętego Edwarda (+1066), króla i wyznawcy

Był ostatnim anglosaskim królem, życie małżeńskie spędził w całkowitej wstrzemięźliwości. Sporo czasu poświęcał na modlitwę. Jako swoje szczególne zadanie wybrał działania na rzecz państwa: poddźwignięcia go ze spustoszenia i krzywd. Za jego panowania poddani umocnili się w wierze chrześcijańskiej. Z powodu swojej hojności nazywa się go także ojcem ubogich i sierot. Papież Aleksander III kanonizował go w roku 1161. Jest jednym z katolickich patronów Anglii.