Aktualności

Rok działalności strony „Te igitur”

Drodzy Przyjaciele Tradycji Łacińskiej.

Właśnie dziś mija dokładnie rok od pojawienia się w Internecie naszej strony TE IGITUR CLEMENTISSIME PATER promującej inicjatywę sprawowania w Tarnowie Mszy świętej wg Mszału bł. Papieża Jana XXIII – tzw. Mszy trydenckich. Wydarzenie to zainicjowało szereg spotkań poprzedzających pierwszą celebrę. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć że nasz wspólny cel – pragnienie uczestnictwa w Ofierze Chrystusa wg wielowiekowej Tradycji Kościoła – został po części osiągnięty. Wprawdzie wciąż nie mamy coniedzielnej i świątecznej Mszy świętej trydenckiej, ale już od ośmiu miesięcy możemy uczestniczyć w niej co pewien czas. Jednakże przed nami wciąż jest jeszcze sporo pracy. Musimy umacniać więzy naszej eucharystycznej Wspólnoty poprzez aktywne uczestnictwo w sprawowanej Mszy świętej, poprzez wspólną troskę o piękno liturgii, poprzez wykorzystanie swoich talentów i zdolności. Niech nasza wspólnota rośnie i umacnia się czerpiąc obficie łaski ze źródła Ofiary Krzyża, którą – miejmy nadzieję – będziemy kiedyś sprawować w każdą niedzielę roku.
Bogu niech będą dzięki za czas łaski który nam dał. Bogu niech będą dzięki za naszego Papieża Benedykta XVI, który na nowo odsłania Kościołowi Ducha liturgii. Naprzód jednak, niech będzie Bóg uwielbiony za Ten przedziwny Sakrament Bożej miłości.

Deo gratias!