Aktualności

VI Niedziela pozostała po Objawieniu Pańskim

Zgodnie z tradycyjnym kalendarzem liturgicznym, po uroczystości Zesłania Ducha Świętego przypadają dwadzieścia cztery niedziele. Jednakże okres od tego święta do pierwszej niedzieli adwentu może liczyć od 24 do 28 tygodni. Wówczas okres po Objawieniu Pańskim jest też odpowiednio krótszy i niekiedy nie mieszczą się w nim wszystkie sześć niedziel po Objawieniu Pańskim. Te pozostałe niedziele przenosi się zatem na okres po Zesłaniu Ducha Świętego i dodaje po dwudziestej trzeciej niedzieli tego okresu. Ostatnią bowiem niedzielą jest zawsze dwudziesta czwarta niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego.

Ze słowami pokoju wita nas dzisiaj boski Zbawiciel: nasze ziemskie wygnanie dobiega końca, nadchodzi już czas powrotu (Introitus). Dlatego też powinniśmy ten czas ziemskiej wędrówki wykorzystać tak, by przynieść dobre owoce (Epistola). W Najświętszej Ofierze Mszy, sam Zbawiciel schodzi do nas z niebiańskiej „góry” i uzdrawia nasze dusze (Evangelium).