Aktualności

II Niedziela Adwentu

Dzisiejsze teksty mszalne mówią sporo o Syjonie i Jeruzalem. Satry Syjon i Jeruzalem uległy zniszczeniu; znajdują jednak swoje przedłużenie w nowotestamentalnym Kościele. Jesteśmy błogosławionym Syjonem, do którego przychodzi Odkupiciel (Introitus). Do tego Syjonu są wezwani nie tylko Żydzi z racji bożego wybrania, lecz także wszyscy poganie z racji Bożego Miłosierdzia (Epistola). Zbawiciel jest blisko. Na pytanie Poprzednika: Czy Ty jesteś Tym, na którego mamy czekać?, Zbawiciel odpowiada, by nie patrzeć tylko na Jego własne mesjańskie dzieła, lecz także na świadectwo jakie jest o Nim dane przez świętego Jana (Evangelium).
Podczas Ofiary Mszy świętej przedłuża się na sposób duchowy to, co mówi nam dziś Zbawiciel o swoich mesjańskich dziełach. W Komunii świętej otrzymujemy poręczenie tego, co otrzymamy kiedyś w wiecznym Jeruzalem.