Aktualności

Zakupiono stroje ministranckie i palki kielichowe

Zakupiliśmy stroje liturgiczne dla ministrantów. Są to czerwone sutanny ministranckie. Większość kosztów ministranci pokryli z własnych środków, część natomiast pokryliśmy z pieniędzy zebranych na składkach podczas Mszy świętych. W dalszej perspektywie myślimy jeszcze o uszyciu jednolitych komży.

Zakupiliśmy także trzy nowe haftowane palki kielichowe: białą, złotą i maryjną.