Aktualności

Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny

Podniosłości dzisiejszego dnia nadała liturgia rzymska poprzez uroczystą procesję. Śpiewy gregoriańskie procesji wiążą myśli pokutne ze wspomnieniem bożonarodzeniowej tajemnicy Wcielenia. Podczas procesji niesie się świece, które wcześniej zostają uroczyście pobłogosławione i zapalone. Te zapalone świece są – podobnie jak świeca wielkanocna – symbolem zwycięskiego obrazu Chrystusa, który przyszedł w Noc Bożego Narodzenia na świat jako prawdziwe i święte Światło. Jako święte Światło, Chrystus został przyniesiony do świątyni przez swoją Matkę Maryję, gdzie bogobojny Symeon, ujrzawszy Zbawiciela, wyśpiewał w zachwycie pieśń wdzięczności na cześć Pana.
Zapalone światło przypomina o tym, by razem z jego blaskiem, nasze życie rozświetliły dobre zmiany umożliwiające spotkanie Chrystusa Pana w Jego świątyni na ziemi oraz w pełnej chwały świątyni wieczności. Od połyskującego światła, które nosi się podczas procesji i Mszy świętej, otrzymało to święto piękną ludową nazwę – Msza Światła [tłumaczenie własne z niemieckiego; w Polsce święto to nosi nazwę: Matki Bożej Gromnicznej].