Aktualności

Środa Popielcowa

Początek Wielkiego Postu wyznacza bogata ceremonia posypania głów popiołem. Popiół jest symbolicznym obrazem znikomej wartości dóbr ziemskich, jak również kruchości ludzkiego życia oraz pokuty za grzechy, które przyniosły na świat śmierć. Popiół ten jest przygotowywany z poświęconych w ubiegłym roku w Niedzielę Palmową gałązek palm, drzew oliwnych lub innych drzew. Popiół jest uroczyście błogosławiony przez kapłana od X wieku. Początkowo posypywano popiołem tylko głowy pokutników rozpoczynających okres pokuty, później ceremonia ta została rozciągnięta na wszystkich wierzących, gdyż wszyscy powinni czuć się grzesznikami i przyznawać się do swoich grzechów. Poświęcony popiół jest dla wierzących wyobrażeniem ducha prawdziwej pokuty i umartwienia.

Uwaga!
Poniższe fotografie przedstawiają zamierzchłą przeszłość — początki sprawowania Mszy świętych trydenckich w Tarnowie. Kilka szczegółów odbiega od dzisiejszych standardów liturgicznych i nie wolno ich traktować jako punktu odniesienia do dzisiejszej Mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim. Zdjęcia zostały umieszczone jedynie w celach archiwalnych.