Aktualności

Zakupiono mszaliki dla wiernych

Zakupiliśmy dziesięć sztuk mszalików z wydawnictwa Pallottinum. Mszaliki te będą pomocne w dobrym przeżywaniu Mszy świętej przez wiernych. Ich zaletą, w stosunku do dotychczas stosowanych tekstów na kartkach, jest wygodniejszy format oraz polskie tłumaczenie tekstów mszalnych obok tekstów po łacinie. Mszaliki będą znajdowały się, podobnie jak inne teksty, przy wejściu do kościoła. Będzie można z nich korzystać a po Mszy odłożyć na ich miejsce. W miarę możliwości finansowych liczba mszalików będzie zwiększana.