Aktualności

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Chociaż wiele krajów wybrało Matkę Bożą za swoją patronkę, to Polska uczyniła to w sposób najbardziej uroczysty. Dnia 1 kwietnia 1656 r. król Jan Kazimierz złożył w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej uroczyste śluby i ogłosił Maryję Królową Polski. Nuncjusz papieski po raz pierwszy dołączył do litanii wezwanie: Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. Papież Pius XI w 1923 r. na prośbę biskupów zatwierdził święto Maryi Królowej Polski na dzień 3 maja.