Aktualności

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Zstępując na Apostołów Duch Święty staje się „duszą Kościoła” – Mistycznego Ciała Chrystusa. Obecny w nim nieustannie sprawia, że wiara Kościoła jest nieomylna, że każdy może w nim poznać Prawdę, dostąpić odpuszczenia grzechów i zbawić się.
Dzisiejsza uroczystość jest już ostatnim dniem okresu wielkanocnego. Od jutra rozpoczynamy okres dwudziestu czterech niedziel po Zesłaniu Ducha Świętego. Kolor szat liturgicznych zmienia się na zielony, prefacja wielkanocna na prefację o Trójcy Świętej, antyfona maryjna na Salve Regina, a podczas pokropienia wodą święconą będziemy śpiewać Asperges me. Znika także śpiew drugiego Alleluja z wersetem, a z krzyża procesyjnego zdejmuje się czerwoną stułę.