Aktualności

Świętego Bazylego Wielkiego, biskupa, wyznawcy i doktora Kościoła

Bazyli urodził się z rodziców chrześcijańskich w Cezarei Kapadockiej w roku 329. Zdobywszy wykształcenie literackie oraz jaśniejąc cnotami, poświęcił się życiu pustelniczemu, jednakże w roku 370 został biskupem swego miasta rodzinnego. Walczył przeciw arianizmowi; napisał wiele wspaniałych dzieł, z których na pierwszy plan wybijają się reguły mnisze, do dziś praktykowane przez mnichów wschodnich. Zmarł 1 stycznia 379 roku.