Aktualności

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

W Ewangelii odnajdujemy zapowiedź śmierci boskiego Zbawcy na Krzyżu, a także obietnicę, że przez krzyż przyciągnie On wszystkich do siebie. Krzyż jawi się więc jako symbol drogi do zjednoczenia z Bogiem. Ofiara krzyża aktualizuje się w sposób bezkrwawy podczas każdej ofiary Mszy świętej. W liturgii krzyż zajmuje honorowe, centralne miejsce. Przejawem liturgicznego poszanowania krzyża jest skłanianie się przed nim, czy też okadzanie go podczas Mszy.

Dzisiejszy dzień jest też trzecią rocznicą wejścia w życie papieskiego motu proprio Summorum Pontificum. W ten sposób Ojciec Święty przypomina nam prawdę o krzyżu i prawdę o Mszy świętej, która jest w pierwszej kolejności Ofiarą. Benedykt XVI chce, by nasze oczy zwróciły się na krzyż, dlatego krzyż znajduje się zawsze na środku ołtarza podczas papieskich Mszy. Wdzięczni Bogu za Ofiarę Krzyża Jego Syna, kontemplujmy ten znak podczas każdej Mszy świętej.