Aktualności

Uroczystość Wszystkich Świętych

W naszej pielgrzymce ziemskiej mamy z dala ukazany nam cel: otwarte niebo i tłumy nieprzeliczone tych, którzy tam już doszli za łaską Bożą. Widok ten, którym karmi nas święta liturgia w dniu dzisiejszym, winien obudzić tęsknotę za niebem i odnowić w sercach niezłomne postanowienia.
Patrząc w niebo i przenosząc oczy na ten świat i jego sprawy, trzeba wraz ze św. Pawłem powiedzieć, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić (Rz 8, 18).