Aktualności

I Niedziela Adwentu

Okres adwentowy rozpoczyna się od pierwszych nieszporów I-szej niedzieli Adwentu i trwa do pierwszych nieszporów Bożego Narodzenia wyłącznie. Pierwsza niedziela Adwentu wypada pomiędzy 27 listopada a 3 grudnia, stąd długość tego okresu waha się od 23 do 28 dni. Adwent zawsze jednak obejmuje cztery niedziele i składa się z dwóch części: pierwsza trwa do 16 grudnia, podczas której przygotowujmy się na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów, druga zaś zaczyna się 17 grudnia i stanowi już bezpośrednie przygotowanie do obchodzenia świąt Bożego Narodzenia.
W oficjach i mszach okresowych używa się fioletowej barwy szat (z wyjątkiem III niedzieli, kiedy to barwa ta jest różowa). We mszach okresowych opuszcza się hymn Gloria, a końcowe Ite missa est zastępuje się przez Benedicamus Domino. W oficjum brewiarzowym opuszcza się hymn Te Deum, zaś jako antyfonę maryjną odmawia się Alma Redemptoris Mater. Pierwsza niedziela Adwentu jest niedzielą I-szej klasy, zaś kolejne są niedzielami II-giej klasy.
W mszach niedzielnych przewidziane są trzy modlitwy: pierwsza o niedzieli, druga o NMP (z wotywy na okres adwentowy) i trzecia za Kościół lub papieża. Prefację odmawia się o Trójcy Świętej. Gra solo na organach jest zabroniona (z wyjątkiem tzw. niedzieli Gaudete – III niedzieli Adwentu). Msze ferialne, za wyjątkiem suchych dni, należy brać z niedzieli poprzedzającej i odmawiać według zasad podanych na niedziele, ale opuszczając Alleluja po graduale oraz Credo i odmawiając prefację zwyczajną.
Na mocy starodawnego zwyczaju w czasie Adwentu odprawia się uroczyście, w godzinach rannych przed wschodem słońca, przed ołtarzem Najświętszej Panny, wotywę o Matce Bożej Rorate z jedną tylko modlitwą, z Gloria i Credo, z prefacją o Najświętszej Pannie.