Aktualności

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Okres Bożego Narodzenia rozpoczyna się od pierwszych nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego i trwa do 2 lutego włącznie. Dnia 25 grudnia obchodzi się największą uroczystość tego okresu – Narodzenie Pańskie. W dniu tym, żadna wotywa, nawet solenna, nie może być odprawiona. Podczas oktawy tej uroczystości nie wolno odprawiać wotyw prywatnych, ani mszy żałobnych. W czasie mszy świętych Bożego Narodzenia i jego oktawy odmawia się hymn Gloria, prefację o narodzeniu Pana Jezusa, zaś w kanonie aż do Nowego Roku dodaje się Communicantes przypadające na okres Bożego Narodzenia. Kolorem tego okresu jest kolor biały (może być zastąpiony przez złoty dla podkreślenia uroczystego charakteru). Kościół przystraja się uroczyście, częstokroć budując wewnątrz stajenkę betlejemską, oraz śpiewa się kolędy. Gra solowa na organach jest w tym okresie dopuszczona.
W uroczystość Narodzenia Pańskiego mogą być odprawione trzy msze święte, zgodnie z formularzami mszalnymi podanymi w Mszale Rzymskim: msza w nocy (tzw. pasterka), msza o świcie i msza w dzień. Podczas każdej z tych mszy, gdy są odprawiane solennie, tj. gdy na chórze śpiewane jest Credo, celebrans na Incarnatus aż do Homo factus est włącznie klęczy na podnóżku ołtarza, jeśli stał przy nim, lub na najniższym stopniu, jeśli siedział już na swoim miejscu. We mszy w dzień opuszcza się ostatnią Ewangelię św. Jana (In principio erat Verbum), ponieważ jest ona czytana w miejscu zwykłej Ewangelii.