Aktualności

Niedziela Siedemdziesiątnicy

Dziękujemy tym wszystkim, którzy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy składając swój podpis na liście znajdującej się w kościele, poparli inicjatywę cotygodniowej celebracji w naszym kościele Mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim. Łącznie na listę zapisało się 55 osób. Prawie 2/3 z nich należy do parafii na terenie miasta Tarnowa, z czego najwięcej wiernych pochodzi z parafii Matki Bożej Fatimskiej i św. Józefa, na terenie której znajduje się również nasz kościół. Około 1/5 wiernych pochodzi z parafii leżących poza Tarnowem, ale znajdujących się w granicach diecezji tarnowskiej. W naszej wspólnocie są także osoby spoza diecezji tarnowskiej. Przynależność terytorialną do parafii przedstawia szczegółowo wykres.


Wszystkich wiernych oraz ludzi dobrej woli prosimy o modlitewne wsparcie w sprawie wydania przez Biskupa Ordynariusza zgody na cotygodniowe celebracje Mszy świętej. Wszelkie informacje w tej sprawie będą na bieżąco zamieszczane na naszej stronie internetowej.