Aktualności

Lutowe informacje

1. Msza święta z obrzędem poświecenia popiołu i posypania głów popiołem w Środę Popielcową, to jest 9 marca, będzie celebrowana w naszym kościele o godzinie 19:30.

2. W sobotę 19 marca przypada święto św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona naszego kościoła. W tym czasie przypada także druga rocznica rozpoczęcia regularnych celebracji tradycyjnej mszy w Tarnowie. Uroczystą Mszę świętą o godzinie 18:00 odprawi ks. Krzysztof Szebla.

3. Dzisiaj nasza delegacja złożyła w Kurii diecezjalnej list do Biskupa Ordynariusza z prośbą o zgodę na cotygodniową celebrację Mszy świętej. Do listu, jako wyraz poparcia tej prośby przez wiernych, dołączyliśmy listę, którą w ostatnim czasie podpisywaliśmy w kościele. List jest inicjatywą wiernych i ma formę oficjalnego pisma adresowanego do Biskupa Ordynariusza (notatka, która w ubiegłym roku trafiła do jego rąk nie miała formy dokumentu, ponieważ tak naprawdę została sporządzona jedynie jako orientacyjna informacja dla naszych księży celebransów bez zamiaru przekazywania jej Biskupowi.).
Delegacji nie udało się wprawdzie spotkać z Księdzem Biskupem, ale naszą petycję przyjął życzliwie ksiądz notariusz, zapewniając, że przekaże ją do rąk własnych Księdza Biskupa. Oczekujemy więc na odpowiedź listowną w tej sprawie.