Aktualności

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Św. Józef wywodził się z królewskiego rodu Dawida, był synem nieznanego bliżej Jakuba. Mimo swojego pochodzenia Józef nie miał żadnego majątku i na życie zarabiał stolarstwem. Gdy zaręczył się z Maryją, która za sprawą Ducha Świętego stała się brzemienna, chciał usunąć się, aby nie narażać jej na zniesławienie. Jednakże pod wpływem snu, w którym anioł wyjawił mu tajemnicę ciąży Maryi, Józef wziął ją do siebie, do Nazaretu. Podczas spisu ludności w cesarstwie, udali się razem do Betlejem, skąd pochodził Józef, i tam „przyszedł na Maryję czas rozwiązania”.
Józef, choć nie był ojcem Jezusa, otoczył Go najczulszą opieką, podobnie zresztą jak Jego Matkę. Troszcząc się o rodzinę musiał uciekać do Egiptu, uchodząc przed gniewem króla Heroda. Po powrocie do Nazaretu uczył Jezusa różnych prac fizycznych. Po raz ostatni pojawia się Józef na kartach Pisma Świętego, gdy wraz z Maryją i Jezusem odbył przepisaną prawem żydowskim pielgrzymkę na święto Paschy do Jerozolimy. Później nie mamy żadnych wiadomości na jego temat i można jedynie domyślać się, że zmarł jeszcze przed rozpoczęciem przez Jezusa nauczania publicznego.
Wobec braku świadectw biblijnych wiele szczegółów z życia św. Józefa przynoszą apokryfy i pisma Ojców Kościoła. Podkreślają one wielką dobroć i pełne cnót życie Oblubieńca Maryi, widząc w nim ideał męża i ojca oraz współuczestnika dzieła Wcielenia i Odkupienia.
Jest patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów noszących jego imię bądź odwołujących się do jego duchowości, m.in. bazylianów św. Józefa, loretanek, józefinek, braci pocieszycieli, salezjanów; patron wielu krajów: Austrii, Hiszpanii, Czech, Kanady, Portugalii; patron Kalisza, cieśli, drwali, stolarzy, robotników, rzemieślników, małżonków i rodzin katolickich, ojców oraz dobrej śmierci. W ikonografii przedstawia się go jako brodatego mężczyznę w średnim lub starszym wieku, z Dziecięciem Jezus na ręku, z lilią – symbolem niewinności i świętości oraz z narzędziami ciesielskimi w ręku lub w tle: strugiem, młotkiem, dłutem, itp. Liturgiczne wspomnienie św. Józefa przypada dwa razy w roku: 19 marca – jako Oblubieńca NMP, 1 maja – jako Robotnika.

Zapraszamy na Mszę świętą ku czci św. Józefa, dzisiaj o godzinie 16:30.