Aktualności

Instrukcja „Universæ Ecclesiæ”

Na stronie Nowego Ruchu Liturgicznego ukazało się dzisiaj tłumaczenie długo oczekiwanej instrukcji wykonawczej do motu proprio Sumorum Pontificum z roku 2007. W instrukcji czytamy między innymi, że celem motu proprio z 2007 roku jest zagwarantowanie i realne zapewnienie używania nadzwyczajnej formy wszystkim tym, którzy tego pragną – w takim rozumieniu, że używanie liturgii rzymskiej obowiązującej w 1962 jest prawem danym dla dobra wiernych, a więc ma być interpretowane w sensie przychylnym dla wiernych, którzy są jego głównymi adresatami (…). W przepisach szczegółowych natomiast czytamy: Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego[5] Biskupi diecezjalni mają czuwać nad zagwarantowaniem dobra wspólnego w dziedzinie liturgii i do czynienia tego w ten sposób, aby wszystko odbywało się godnie, w pokoju i ze spokojem, zawsze w zgodzie z intencją Biskupa Rzymu jasno wyrażoną przez motu proprio Summorum Pontificum[6]. W przypadku sporu lub uzasadnionej wątpliwości w przedmiocie celebracji w formie nadzwyczajnej sąd jest zastrzeżony dla Komisji Papieskiej. Warto jeszcze zwrócić uwagę na punkt odnoszący się do grupy wiernych i ich przynależność parafialną: Grupa wiernych może być określona jako trwale istniejąca („stabiliter existens”) zgodnie z sensem art. 5, par. 1 motu proprio Summorum Pontificum wówczas, gdy składa się z osób należących do określonej parafii, które, nawet już po opublikowaniu motu proprio Summorum Pontificum łączą się z powodu swej czci dla Liturgii w usus antiquior i które proszą, by mogła ona być celebrowana w kościele parafialnym, w oratorium albo kaplicy. Taka grupa może składać się również z osób należących do różnych parafii lub diecezji, które gromadzą się w powyższym celu w konkretnym kościele parafialnym, kaplicy albo oratorium. 
Pełny tekst tłumaczenia instrukcji do motu proprio znajduje się na stronie: http://www.nowyruchliturgiczny.pl.
W kontekście nowego rozporządzenia papieskiego, dotyczącego celebracji Mszy świętych w klasycznym rycie rzymskim, będziemy w najbliższym czasie po raz kolejny zwracać się do władz kościelnych naszej diecezji o udzielenie nam pozwolenia na cotygodniowe celebracje Mszy świętej, tym bardziej, że na ostatnią prośbę do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi (przypomnijmy, że list złożyliśmy w Kurii 21 lutego 2011 roku).