Aktualności

List do Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”

Z racji braku jakiejkolwiek odpowiedzi na prośby (list z dnia 21 lutego oraz jego ponowienie z dnia 26 maja) skierowane do biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca w sprawie cotygodniowej celebracji Mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim jeden z wiernych zwrócił się listownie o radę i pomoc do Papieskiej Komisji Ecclesia Dei. W liście przedstawiono Komisji obecną sytuację oraz wspomniano o wszystkich prośbach kierowanych do Ordynariusza. Podano także problemy stawiane ze strony przeciwnej (wyobcowanie wiernych ze swoich parafii, brak księży mogących celebrować co tydzień) w nadziei, że Komisja Papieska znajdzie sposób na ich rozwiązanie. List został zredagowany w języku polskim, a następnie przetłumaczony na język włoski dzięki uprzejmości Pani doktorantki filologii włoskiej oraz wysłano priorytetem w miniony poniedziałek (11 lipca).