Aktualności

XIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Jako ludzie ochrzczeni zostaliśmy związani „Przymierzem Pana”, który nabył nas swoją krwią. Niestety często zawieramy przymierze ze światem i jego zmysłowością, okazując swoją niewierność wobec Boga. Dlatego też wołamy o pomoc dla nas samych i dla wszystkich członków Kościoła (Introitus). Ze zdumieniem słyszymy, że nasze wołania wznoszą się ponad stare przymierze (Epistola). Przez chrzest zostaliśmy oczyszczeni z trądu, którym jest grzech (Evangelium). Podczas Mszy świętej składajmy nasze dziękczynienie za dar chrztu świętego, zaś przyjmując Komunię świętą dziękujmy za uzdrawiające Ciało i Krew naszego Pana (Communion).