Aktualności

Nowy Rok

Rozpoczynając nowy rok kalendarzowy pragniemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, którzy w minionym roku swoją modlitwą, pracą i ofiarami składanymi na tacę wspierali celebrację Mszy Świętej w klasycznym rycie rzymskim w Tarnowie.
Niech Bóg wynagrodzi wszystkim obfitością łask!
W Nowym Roku prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o dalsze otaczanie swoimi modlitwami sprawę celebracji Mszy Św. w naszej diecezji. Pamiętajmy również o naszym ceremoniarzu Piotrze, który w ubiegłym roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Niech nasze codzienne modlitwy w jego intencji nieustanne towarzyszą mu w trakcie formacji przygotowującej do przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa.