Aktualności

Wizyta u biskupa Andrzeja Jeża

Z okazji nominacji J.E. bpa Andrzeja Jeża na ordynariusza diecezji tarnowskiej w imieniu naszej wspólnoty wiernych uczestniczących we Mszach Świętych Trydenckich zostały przekazane Księdzu Biskupowi życzenia obfitości Bożych łask i wstawiennictwa Maryi, Matki Kościoła. W odpowiedzi Ksiądz Biskup udzielił nam swojego błogosławieństwa i przekazał dla nas pozdrowienia.


W naszych codziennych modlitwach pamiętajmy o osobie naszego nowego Pasterza.