Aktualności

Zmiana godziny celebracji od 1 I 2018 r.

Od 7 stycznia 2018 roku Msza święta będzie sprawowana o godzinie 10:30. Częstotliwość Mszy pozostaje bez zmian – I i III niedziela miesiąca.

Ważna informacja: po porannej Mszy, nawa kościoła może być zamykana, poprzez zatrzaśnięcie kraty. Nawa w zamknięciu może pozostać na kilka lub kilkanaście minut.

Prosimy oczekujących na Mszę Trydencką o stosowanie się do poleceń obsługi kościoła (zakrystianin, siostra zakonna bądź ksiądz) i o przejście na tę chwilę na tyły kościoła, gdzie można spokojnie się pomodlić.

Działania te mają na celu zapobieganie przed ewentualną próbą profanacji lub grabieży w pozostawionym bez opieki kościele.