Aktualności

Odpusty za zmarłych

Zbliża się 2 listopada — wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Przypominamy zatem obowiązujące przepisy o odpustach. Skorzystaliśmy z Kalendarza Liturgicznego Diecezji Tarnowskiej, który choć nie jest stricte przeznaczony do „Mszy trydenckiej”, to jednak zawiera przepisy obecnie obowiązujące w kościele łacińskim.

W pierwszym tygodniu listopada można zyskać odpusty zupełne, które można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące (czyli za zmarłych). Aby w ten sposób pomóc duszom czyśćcowym, przede wszystkim trzeba chcieć taki odpust zyskać i wykluczyć jakiekolwiek przywiązanie do grzechu, nawet powszedniego (czyli obiecać sobie silne dążenie do świętości poprzez walkę z grzechami).
Odpusty, jakie można zyskać w najbliższych dniach, są następujące:
 1. jeden odpust w Dzień Zaduszny (czyli od południa 1 listopada aż do północy 2 listopada) za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam modlitwy Ojcze naszWierzę. Trzeba spełnić także zwyczajne warunki zyskania odpustu;
 2. codziennie od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i tam odmówienie jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych (modlitwa ta może być także myślna). Trzeba również wypełnić zwyczajne warunki zyskania odpustu (por. WO nad. 29 § 1 nr 2).
Trzy zwyczajne warunki zyskania odpustu to:
 1. spowiedź sakramentalna;
 2. Komunia św.;
 3. modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze naszZdrowaś Maryjo lub inna modlitwa).
Te trzy warunki mogą być wypełnione na wiele dni przed 1 listopada lub po 8 listopada, choć, jeżeli nie ma przeszkód, to wypada, aby Komunia i modlitwa w intencjach Ojca Świętego były odprawione w dzień nawiedzenia cmentarza lub kościoła (kaplicy).
 
Codziennie można zatem zyskać tylko jeden odpust zupełny (jedna Komunia św. plus modlitwa w intencjach papieża oraz wykonanie czynu odpustowego).
Ponadto Kościół udziela odpustu cząstkowego, który można zyskać każdego dnia w ciągu roku (nawet wiele razy dziennie) i ofiarować za dusze w czyśćcu.
Czyny pobożne obdarzone takim odpustem to:
 1. nawiedzenie cmentarza i tam modlitwa za zmarłych;
 2. pobożne odmówienie zatwierdzonych modlitw za zmarłych, a są to Jutrznia lub Nieszpory z brewiarzowego Oficjum za zmarłych oraz dwie krótkie modlitwy Wieczny odpoczynek i Dobry Jezu (por. WO nad. 29 § 2 nr 1–2).
Do zyskania odpustu cząstkowego nie jest wymagana Komunia św. ani spowiedź sakramentalna, ani modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wystarczy wykonanie dzieła i przynajmniej skrucha serca. Dlatego warto zachęcać wiernych do odwiedzania cmentarza i do modlitwy za zmarłych przez cały rok oraz przy okazji listopadowej modlitwy różańcowej za zmarłych uczyć prawnie zatwierdzonych formuł modlitwy za zmarłych:
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju.
oraz
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Światłość wieczna niech im świeci, gdzie królują wszyscy święci. Gdzie królują z Tobą, Panie, aż na wieki wieków. Amen.
Można również przygotować w parafii wspólną modlitwę brewiarzową z Oficjum za zmarłych.
Czynności, za które można codziennie zyskiwać odpust zupełny (pod zwykłymi warunkami):
 1. Za pobożne i wspólnotowe odmówienie cząstki Różańca świętego w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele albo w kaplicy, albo w rodzinie, albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu (nad. 17 § 1 nr 10).
 2. Za czytanie Pisma Świętego z czcią należną słowu Bożemu i na sposób lektury duchowej przynajmniej przez pół godziny z tekstu zatwierdzonego przez władzę kościelną (nad. 30 § 1).
  Kto nie może czytać osobiście, wystarczy, gdy słucha czytającego nawet przez środki audiowizualne (nad. 30 § nr 2).
 3. Za nawiedzenie i adorowanie Najświętszego Sakramentu przez pół godziny (nad. 7 § 1 nr 1).
 4. Za pobożne odprawienie drogi krzyżowej — przed stacjami prawnie erygowanymi — połączone z rozważaniem męki i śmierci Chrystusa — i przechodzeniem od stacji do stacji; w publicznym odprawianiu wystarczy przechodzenie prowadzącego (nad. 13 nr 2). Prawnie przeszkodzeni mogą przez kwadrans czytać i rozważać mękę Pańską (nad. 13 nr 2.1).
 5. Za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu publicznie wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum. Jeżeli wierny z powodu choroby lub innej słusznej racji nie może wyjść z domu, ale odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, pod zwykłymi warunkami również zyskuje odpust zupełny (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002 r. dotyczy całego terytorium Polski).