Aktualności

Modlitwy za Ojczyznę i Prezydenta Rzeczypospolitej

Dziś słowo „Ojczyzna” jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Zatem niech w tym szczególnym dniu nie zabraknie naszej prywatnej modlitwy za Najjaśniejszą Rzeczpospolitą – Ojczyznę naszą, a także w intencji Pana Prezydenta i o dar pokoju. Na dole wpisu jest umieszczona również wersja w języku łacińskim.

Modlitwy za Ojczyznę i Prezydenta Rzeczypospolitej

MODLITWY ZA OJCZYZNĘ I PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ.

V. Zachowaj, Panie, Rzeczpospolitą naszą.
R. Która w tobie, Boże mój, nadzieję pokłada.
V. Ześlij, Panie, pomoc z przybytku swego.
R. Z nieba wysokiego ją wesprzyj.
V. Niech nie bierze nad nią góry nieprzyjaciel.
R. A duch nieprawości niechaj jej nie szkodzi.
V. Niech Bóg sprowadzi pokój do domów jej.
R. I bezpieczeństwo do jej posiadłości.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
R. A wołanie moje niech do ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R. I z duchem twoim.
Módlmy się.

Prosimy cię, Panie, za przyczyną najświętszej Marji Panny, Królowej Polski, i wstawiennictwem świętych Patronów naszych, ochraniaj Rzeczpospolitą naszą od wszelkich przeciwności, a gdy całem sercem korzy się przed tobą, zasłoń ją łaskawie od zasadzek nieprzyjacielskich.

Podaj, błagamy cię, Panie, słudze swemu Andrzejowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej, prawicę niebieskiej pomocy, aby całem sercem cię szukał, a o co godnie cię prosi, niech wszystko otrzymać zdoła. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.
V. Pomoc boska niech będzie zawsze z nami.
R. Amen.

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. – Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. – Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa Pana naszego.
R. Amen.

MODLITWA O POKÓJ.

Boże, od ciebie pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i czyny uczciwe; użycz sługom twoim onego pokoju, jakiego świat dać nie może; niechaj serca nasze będą oddane woli twojej; a czasy, w których żyjemy, niechaj za łaską twoją będą spokojne i od grozy nieprzyjaciół wolne. Przez Chrystusa Pana naszego.
R. Amen.

Wersja łacińska:

PRECES PRO REPUBLICA ET PRÆSIDENTE.

V. Salvam fac Rempúblicam nostram, Dómine.
R. Deus meus, sperántem in te.
V. Mitte ei, Dómine, auxílium de sancto.
R. Et de Sion tuére eam.
V. Nihil profíciat inímicus in ea.
R. Et fílius iniquitátis non appónat nocére ei.
V. Fiat pax in virtúte Tua.
R. Et abundántia in túrribus tuis.
V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.

Defénde, quǽsumus, Dómine, beáta María, semper Vírgine, Regína Poloniæ, et sanctis nostris Patrónis intercedéntibus, istam ab omni adversitáte Rempúblicam: et toto corde tibi prostrátam, ab hóstium propítius tuére cleménter insídiis.

Præténde, Dómine, quǽsumus, fámulo tuo Andreæ, Præsidénti Reipúblicæ déxteram cæléstis auxílii: ut te toto corde perquírat, et quæ digne póstulat, ássequi mereátur. Per Christum Dóminum nostrum.
R. Amen.
V. Divínum auxílium máneat semper nobíscum.
R. Amen.

ORATIO PRO PACE IMPETRANDA.

Orémus. Deus, a quo sancta desidéria, recta consília et justa sunt ópera: da servis tuis illam, quam mundus dare non potest, pacem; ut et corda nostra mandátis tuis dédita, et, hóstium subláta formídine, témpora sint, tua protectióne, tranquílla. Per Christum Dóminum nostrum.
R. Amen.