• Aktualności

    Triduum Sacrum AD 2022

    Przychylając się do złożonej prośby, kierując się dobrem wiernych przywiązanych do tradycyjnej liturgii, JE bp Andrzej Jeż wyraził zgodę na celebracje liturgii Triduum Paschalnego w formie obowiązującej przed reformą liturgiczną. Jako miejsce celebracji został wskazany kościół pw. Matki Bożej Niezawodnej Nadziei na Jamnej.   Porządek celebracji: * 14 kwietnia – Msza Wieczerzy Pańskiej o godzinie 20:00 * 15 kwietnia – Liturgia Męki Pańskiej o godzinie 19:00 * 16 kwietnia – Liturgia Wigilii Paschalnej o godzinie 23:00   Serdecznie zapraszamy do udziału.